Giới thiệu về chương trình nghiên cứu "Những cuộc đời trẻ thơ" tại Việt Nam

Chào mừng quý khách đến với “Những cuộc đời trẻ thơ” Việt Nam!  


Giới thiệu

“Những cuộc đời trẻ thơ” (tên quốc tế ‘Young Lives’) là một chương trình nghiên cứu quốc tế dài hạn về sự thay đổi tình trạng nghèo của trẻ em với mục đích cung cấp thông tin cho quá trình xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo trẻ em tại nước sở tại cũng như tại các nước khác trên thế giới. Nghiên cứu tập trung tìm hiểu những nguyên nhân và hậu quả của đói nghèo đối với trẻ em và tác động của chính sách đối với cuộc sống của các em. Nghiên cứu của chúng tôi theo dõi 12.000  trẻ lớn lên tại bốn quốc gia đang phát triển trong suốt 15 năm, từ năm 2002 đến năm 2017, bao gồm các nước Ethiopia, Ấn Độ (bang Andhra Pradesh và Telangana), Peru và Việt Nam, được lựa chọn nhằm phản ánh sự đa dạng về văn hóa, chính trị, địa lý và hoàn cảnh xã hội.

Thông qua khảo sát hộ gia đình quy mô lớn đối với tất cả trẻ và người chăm sóc chính, kết hợp với các phỏng vấn sâu, làm việc nhóm và các nghiên cứu trường hợp cụ thể đối với các nhóm nhỏ gồm trẻ, người chăm sóc trẻ, thầy cô giáo và đại diện cộng đồng, chúng tôi đã thu thập được một lượng lớn thông tin không chỉ về hoàn cảnh xã hội và vật chất của trẻ mà còn về góc nhìn của trẻ về cũng sống cũng như mơ ước của trẻ về tương lai trong bối cảnh thực tế môi trường sống và môi trường xã hội ở cộng đồng nơi các em đang lớn lên. 

Với ưu thế là nghiên cứu được thực hiện trong suốt 15 năm trong cuộc đời của trẻ - xem xét trẻ thuộc mọi lứa tuổi từ sơ sinh đến tuổi thanh niên khi mà một số có thể đã trở thành cha mẹ - cho phép chúng tôi có thể nghiên cứu về những thay đổi trong cuộc sống của các em theo thời gian. Số liệu thu thập từ năm vòng khảo sát cùng với những nghiên cứu định tính sâu đối với một mẫu nhỏ trẻ thuộc Chương trình đã giúp bộ dữ liệu của CTNC “Những cuộc đời trẻ thơ” trở thành bộ dữ liệu nghiên cứu đa quốc gia theo chiều dọc độc đáo tìm hiểu về nguyên nhân và hệ quả của nghèo đói ở giai đoạn trẻ thơ.

“Những cuộc đời trẻ thơ” tại Việt Nam

Tại Việt Nam,  nghiên cứu được thực hiện đối với 3.000 trẻ em ở 34 xã trên 20 địa điểm nghiên cứu tại các tỉnh Bến Tre, Đà Nẵng, Hưng Yên, Lào Cai và Phú Yên.

Mẫu trẻ tham gia nghiên cứu được chia thành 2 nhóm: nhóm thứ nhất bao gồm 2.000 trẻ sinh năm 2000-2001 (còn gọi là nhóm trẻ nhỏ, hoặc nhóm “trẻ Thiên niên kỷ”); nhóm thứ hai gồm 1.000 em sinh năm 1994-1995 (còn gọi là nhóm trẻ lớn). Hai nhóm trẻ này giúp cung cấp thông tin toàn diện về tất cả các giai đoạn phát triển của trẻ em. Ngoài ra, đối với nhóm trẻ lớn, chương trình nghiên cứu sẽ phân tích giai đoạn trưởng thành và khi bản thân một số em trở thành cha mẹ.

  

 

.

Read our leaflet